پرداخت قبوض

شما با عضویت در سایت و ساختن یک لینک پرداخت تنها با یک کلیک،دارای هویت بانکی آنلاین در قالب یک لینک خواهید و میتوانید هر زمان با ارسال این لینک توسط پیامک،ایمیل یا شبکه های اجتماعی به مشتریان یا دوستان خود،درخواست واریز وجه نمایید.فقط کافیست تا مشتری شما روی لینک ارسال شده از جانب شما کلیک نماید تا وارد درگاه پرداخت آنلاین بانکی شود و وجه مورد نظر را به حساب شما واریز کند.

نمادها
مشتریان
دیدگاه مشتریان

درگاه پرداخت اختصاصی

شما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شویدشما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شوید شما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شویدشما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شویدشما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شویدشما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شویدشما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شویدشما با عضویت در سایت میتوانید از خذمات سایت بهر ه مند شوید