اصلی ترین سرویس های شبکه لینک پرداخت، سرویس های تک کلیک، دو کلیک و سرویس ابری مدیریت شارژ ساختمان می باشند. سرویس های تک کلیک و دو کلیک ابزارهایی جهت دریافت و پرداخت پول بوده و به شما این امکان را می دهند که بدون نیاز به نرم افزار یا اپلیکیشن خاص، پو ِل کاال و خدمات یا طلب خود را از مشتریان یا دوستان خود بگیرید. همچنین سرویس ابری مدیریت شارژ ساختمان نیز مخصوص مدیران و اهالی ساختمان ها، آپارتمان ها، شهرک ها و مجتمع های مسکونی و تجاری می باشد جهت تسهیل محاسبات شارژ ماهانه و سایر هزینه ها و کمک به دریافت و پرداخت وجوه به صورت امن و آسان توسط لینک پرداخت.

خدمات سایت لینک پرداخت

سرویس تک کلیک:

دریافت وجه: سریعترین، امن ترین و مطمین ترین راه برای دریافت پول از دیگران

سرویس دو کلیک:

پرداخت وجه: سریعترین، امن ترین و مطمین ترین راه برای پرداخت پول به دیگران.

سرویس ابری مدیریت شارژ ساختمان:

این سرویس برای مدیر ساختمان و اهالی ساختمان قابل استفاده است. شرح خدمات سرویس ابری مدیریت شارژ ساختمان عبارتند از:

- تعریف اهالی ساختمان توسط مدیر

- ثبت هزینه های ساختمان توسط مدیر

- محاسبه شارژ ساختمان( فقط با یک کلیک توسط مدیر ساختمان انجام شده و لینک پرداخت به ساکنین ارسال می شود)

- گزارشگیری کامل جهت مدیریت بهتر ( گزارش صورتحساب واحدها، گردش صندوق درآمدها و واحدهای بدهکار)

- امکان مشاهده صورتحساب برای ساکنین و مالکین واحدها (جهت آگاهی از تمامی ریز هزینه ها در هر ماه)

- پرداخت آنالین شارژ توسط ساکنین یا مالکین واحدها( توسط لینک پرداخت و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی)

- تابلو اعلانات ( آگاهی از اخبار جدید ساختمان)