گام اول -


وارد لینک پرداخت شوید، روی گزینه سبز رنگ ایجاد کلیک کنید.
ترمینال از پیش تعیین شده است. (توجه داشته باشید اگر شما چند ترمینال دریافت کرده اید ابتدا نام ترمینال مورد نظر را انتخاب بفرمایید.)
مبلغ و عنوان مسیج را تایپ کنید. اگر نیاز به شرح مختصر داشته باشید آن را هم می توانید تایپ بفرمایید و سپس گزینه ثبت را بزنید.

گام دوم-


صفحه ای جدید باز می شود. شماره تماس مشتری را وارد کنید، آبی رنگ می شود روی آن کلیک کنید تا شماره طوسی رنگ شود، حال می توانید اگر لازم است این لینک برای چندین شماره ارسال شود تمام شماره ها را به همین ترتیب وارد نمایید. روی گزینه فرستادن sms بزنید.
پیام ارسال مسیج به شماره همراه مشتری را بالای سایت می بینید.

گام سوم-


Link حاوی مبالغ پرداختی شما برای مشتری ارسال شده و مشتری می تواند به روی لینک کلیک کند و با وارد کردن مشخصات کارت آن را واریز کند.