لینک های پرداخت را می توان مستقیم و به راحتی از طریق حساب کاربری تولید کرد. شما می توانید مبلغ و تاریخ انقضای لینک را مشخص کرده و سپس از طریق پیامک یا ایمیل برای مشتری خود ارسال نمایید. مشتری نیز به راحتی و فقط با یک کلیک روی لینک ارسالی شما، به درگاه پرداخت امن بانکی متصل شده و مبلغ ذکر شده در فاکتور را واریز می نماید. همچنین شما می توانید مقدار مبلغ پرداختی را خالی گذاشته و تعیین مبلغ آن را به عهده مشتری یا دوست خود بگذارید. در ادامه برای اطالع شما از روند انجام پرداخت ها، پیامی مبنی بر پرداخت یا انقضای لینک ارسالی توسط سیستم دریافت خواهید کرد. همچنین می توانید تمام جزییات پرداخت ها را در بخش حسابداری در صفحه کاربری خود مالحظه فرمایید.

چگونه از لینک پرداخت برای واریز وجه استفاده کنم؟

سرویس دو کلیک

سرویس دو کلیک لینک های پرداخت برای دریافت شماره حساب مشترک و واریز به حساب ایشان می باشد. این سرویس را می توان مستقیم و به راحتی از طریق حساب کاربری تولید کرد. شما می توانید مبلغ مورد نظر و شماره همراه شخصی که می خواهید برای او واریز انجام دهید را مشخص کرده و سپس از طریق پیامک یا ایمیل برای مشترک ارسال نمایید. مشترک نیز به راحتی و فقط با یک کلیک روی لینک ارسالی شما، به صفحه وارد کردن شماره حساب یا شماره کارت خود وارد شده و پس از وارد کردن آن گزینه ثبت را میزند. لینک جدید شامل مبلغ و شماره حساب مشترک مورد نظر برای شما پیامک یا ایمیل می شود و شما با یک کلیک به درگاه پرداخت اینترنت بانکی کشور وصل شده و مبلغ مورد نظر را برای مشترک واریز می نمایید.

 

چگونه از لینک پرداخت برای مدیریت ساختمان و دریافت شارژ استفاده کنم؟

سرویس ابری مدیریت ساختمان

این سرویس هم برای مدیران ساختمان ها و مجتمع ها اعم از تجاری و مسکونی و همچنین برای ساکنین و مالکین واحدها بدون هزینه و بدون محدودیت قابل استفاده و در دسترس می باشد. مدیران ساختمان ها و آپارتمان ها می توانند هزینه های ساختمان از جمله شارژ ماهانه )شامل شارژ ثابت یا شارژ متغیر برای هر واحد( و سایر هزینه ها را از طریق حساب کاربری خود ثبت و محاسبه نمایند و سپس مبلغ پرداختی را توسط لینک پرداخت تولید شده برای اهالی ساختمان ارسال کنند تا آنها به راحتی و فقط با یک کلیک به درگاه امن پرداخت کشوری متصل شده و واریزی خود را انجام دهند و از طریق پیامک و حساب کاربری مخصوص اهالی ساختمان، گزارشات پرداختی و ریز هزینه های خود را مشاهده نمایند. مدیران نیز از طریق پیامک و حساب کاربریشان از پرداخت وجه توسط ساکنین یا مالکین مطلع شده و همچنین با مشاهده واحدهای بدهکار در سیستم می توانند در بازه های زمانی معین برای آنها لینک پرداخت مجدد جهت تسویه حساب ارسال نمایند.